Curriculum Vitae

DATE CONTACT CV:
 • Prenume, Nume: Alexandru-Cristian Udrea
 • Telefon mobil: 0040741228228
 • Adresa e-mail: office@acu228.ro
EXPERIENŢĂ:
 • Proiectant Sisteme Informatice la VEL PITAR SA, BUCUREŞTI, Ianuarie 2011 – prezent HelpDesk utilizatori pe baza de cerinţe formulate în SpiceWork. Menţinerea on-line a aplicaţiilor de raportare, de comunicare atât instant cât şi off-line. Monitorizare si configurare tunele VPN, servere windows şi linux, staţii de lucru, imprimante, aplicaţii de protecţie şi update, poliţe de securitate în Active Directory conform ISO 27001:2006.
 • Administrator de sistem la VEL PITAR SA, PITEŞTI, Aprilie 2007 – Ianuarie 2011 Instruirea colegilor în folosirea cât mai eficientă a PC-ului (inclusiv a aplicaţiilor), întreţinerea staţiilor de lucru şi a reţelei (inclusiv supravghere şi telefonie) conform standardelor CISCO si ISO.
 • Preparator universitar la Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe Economice, PITEŞTI, Octombrie 2005 – Iunie 2008 Ajutarea studenţilor pentru aprofundarea materiilor pentru activităţi economice şi însuşirea cunoştinţelor pentru promovarea examenelor semestriale / anuale.
 • Consultant de credite la CITIFINANCIAL SA, PITEŞTI, Mai 2005 – Iulie 2005 Furnizarea oportunităţilor de creditare pentru veniturile potenţialilor “parteneri de drum” şi alegerea unei opţiuni cât mai flexibile. Operator de sondaj la METRO MEDIA TRANSILVANIA STUDII SOCIALE SONDAJE MARKETING ŞI PUBLICITATE SRL, CLUJ NAPOCA, Aprilie 2004 – Aprilie 2004 Consemnarea răspunsurile persoanelor care sunt intervievate/cooptate de a participa la acest sondaj de opinie.
STUDII:
 • Universitatea din Piteşti, Master: Economia şi Finanţele Europene, 2005 – 2007
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative Piteşti, specializarea Finanţe şi Bănci, 2001 – 2005
 • Colegiul Economic Maria Teiuleanu Piteşti, secţia Finanţe şi Contabilitate, 1997 – 2001
CURSURI:
CUNOŞTINŢE SUPLIMENTARE:
 • aprilie 2005Training Center (Sales school) organizat de AIESEC Piteşti
 • martie 2005Curs de Vânzări (Credit de Împrumut Personal) organizat de CitiFinancial Piteşti
 • 2001 – 2005Modul psihopedagogic din cadrul Universităţii din Piteşti
 • 2004 Modul Jean Monnet Departamentul de Integrare Europeană al Universităţii din Piteşti
PREMII:
 • mai 2005PREMIUL II la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti (lucrarea: Formele de salarizare în cadrul S.C. ARPECHIM S.A.)
 • 2004 – 2005Bursă de Merit acordată de S.N.P. PETROM S.A. (în urma diplomelor de merit din decursul anilor 2001 – 2004)
 • mai 2004PREMIUL II la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti (lucrarea: O paralelă între cursul euro şi cursul dolarului)
 • mai 2004PREMIUL III la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti (lucrarea: Implicaţiile activităţii F.M.I. în economia românească)
 • mai 2003PREMIUL III în cadrul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (lucrarea: Evoluţia resurselor financiare publice în condiţiile unei economii în tranziţie)
 • mai 2003MENŢIUNE în cadrul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (lucrarea: Contabilitatea privind remunerarea personalului întreprinderii)
 • 2002 – 2003Bursă de Studiu acordată de Universitatea din Piteşti
 • mai 2002MENŢIUNE la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti (lucrarea: Standardele Internaţionale de Contabilitate)
 • 2001 – 2002Bursă de Studiu acordată de Universitatea din Piteşti
 • aprilie 2001MENŢIUNE la Olimpiada Naţională Interdisciplinară de Finanţe – Contabilitate
VOLUNTARIAT:
 • Tehnoredactor în cadrul publicării cărţii la Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 2005 (Piaţa Muncii în Context European)
 • Tehnoredactor în cadrul publicării manualului universitar de economie la Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 2004 (Economie Politică)
 • Tehnoredactor în cadrul Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice din 24-25 aprilie 2004 (Teorie Economică şi Relaţii Economice Internaţionale; Finanţe, Credit, Bănci; Management)
APTITUDINI:
 • adaptabilitate
 • competitivitate
 • altruism
LIMBI STRĂINE:
 • Engleza – Mediu
 • Franceza – Mediu
PERMIS DE CONDUCERE: categoria B
PASIUNI:
 • Calculatoare/Internet
 • Turism/Excursii
 • Muzică/Divertisment
 • Întâlniri/Comunitate